Etambutol-kontroller

Dokumentnamn:Etambutol-kontroller Gäller för:VE Ögonsjukvård SUS Dokument nr:1 Sida nr:1 (2)
Gäller fr o m:2014-12-05
Utfärdat av:Överläkare Björn Hammar Godkänd av:Medicinskt ansvarig chef

Sten Kjellström

Gäller t o m:2016-12-05 Extern ref
Utgåva nr:1

Etambutol (Myambutol) är ett effektivt läkemedel vid behandling av tuberkulos, men är associerat med okulär toxicitet. Den viktigaste okulära biverkningen är en dos- och durationsrelaterad toxisk optikusneuropati. Optikusneuropatin kan ses vid terapeutisk dos (15-25 mg/kg/d), men är vanligare vid doser större än >25mg/kg/d (>35mg/kg/d 18%; >25mg/kg/d 5-6%; 15mg/kg/d <1%). Den uppkommer tidigast efter 2 månaders behandling, i genomsnitt efter 7 månader men kan uppträda ända upp till 24 månader efter insättandet.

 

Etambutol är toxiskt mot olika strukturer:

 • Djupare retinala lager (mfERG-fynd)
 • Papillomaculära bunten (symmetriska bilaterala centrala eller cecocentrala scotom, OCT)
 • Chiasma (bitemporala synfältsdefekter)

 

Den toxiska påverkan är vanligen bilateral och både central och perifer påverkan i optikus har beskrivits.

 

Den centrala varianten ger påverkan på papillomaculära bunten och resulterar i:

 • Först färgsinnespåverkan (oftast blågul)
 • Synnedsättning
 • Synfältsdefekter

 

Den perifera varianten ger perifera synfältsdefekter, ffa bitemporala defekter med bevarat visus och röd-grön färgsinnespåverkan.

 

Vid minsta påverkan ska etambutol genast utsättas! Prognos vid omedelbar utsättning av terapin ses visusförbättring hos 50-60% och förbättrat synfält hos 78-79%.

 

Uppföljning under läkemedelsbehandling

 

Bedömning av synfunktionen ska ske 1 gång/månad (Läk eller ssk se nedan) så länge patienten står på etambutol. Patienten informeras om att en ovanlig biverkan är syn- och färgsinnesstörningar och att genast rapportera detta om besvär uppstår. Patienten ska vara uppmärksam på förändringar av synskärpan.

 

1:a Kontrollen

 • Före behandlingsstarten eller senast 1 månad efter insatt behandling
 • Viktigt att man första gången tar reda på dosstorlek och planerad behandlingsduration då det kan förändra kontrollintervallet
  • Kontrastseende
  • Visus
  • Färgsinnestest (tex BK)
  • Fundusbedöming
  • Synfältsundersökning
  • OCT (eller papillfoto)

 

Kontroller under behandlingstiden

 • Kontroll 1 ggn/mån under hela behandlingen
  • Kontrastseende
  • Visus
  • Färgsinnestest (BK)
  • Om oförändrade eller normala parametrar kallas pat igen om 1 månad
  • Vid patologiska fynd på ovan nämnda undersökningar à synfältsundersökning och OCT à ställningstagande till utsättning av läkemedel

 

 

 

 

Referenser

 

Walsh & Hoyt Clinical Neuro-Ophthalmology 455-456

 

J Neuroophthalmol. 2011 Jun;31(2):121-6. Bitemporal visual field defects in ethambutol-induced optic neuropathy. Kho RC, Al-Obailan M, Arnold AC.

 

Br J Ophthalmol. 2005 Jun; 89(6):774-5. Multifocal electroretinogram demonstrated macular toxicity associated with ethambutol related optic neuropathy. Lai TY, Chan WM, Lam DS, Lim E.

 

Br J Ophthalmol. 2005 Aug;89(8):976-82. Multifocal ERG in ethambutol associated visual loss.

Behbehani RS, Affel EL, Sergott RC, Savino PJ.