Fuchs dystrofi – patientinformation

Vad är Fuchs dystrofi?

Fuchs dystrofi är ett progressivt tillstånd som drabbar ögats hornhina (=kornea). Hornhinnan kan liknas med glaset vilket täcker urtavlan på ett armbandsur. Vävnaden är helt klar, rund och kupolformad. Genom att bidra till fokusering av ljusstrålar när de träffar ögat spelar hornhinnan en viktig roll i seendet. Vid Fuchs dystrofi minskar antalet celler i hornhinnans innersta cellager (det så kallade endotelet). Cellförändringarna leder till hornhinnan gradvis blir svullen och mindre transparent. Fuchs dystrofi ger sig vanligen till känna efter 40 års ålder och studier har påvisat en ärftlig komponent. Tillståndet försämras av gråstarrsoperation.

Vilka symtom föreligger vid Fuchs dystrofi?

  • Stadium 1: hornhinnans celler är svullna på morgonen. Synen är suddig på morgonen och normaliseras efterhand under dagtid.
  • Stadium 2: individen upplever inte längre någon synförbättring dagtid. Smärta och ljuskänslighet kan förekomma

Hur diagnostiseras Fuchs dystrofi?

Din ögonläkare undersöker horhinnan i spaltmikroskop, mäta hornhinnans tjocklek eller avbildar hornhinnan. Dessa undersökningar går fort och de gör inte ont.

Hur behandlas Fuchs dystrofi? Behandlingen individualiseras beroende på grad av besvär och kan inkludera

  • Avsvällande ögonsalva till natten
  • Ögondroppar som minskar svullnaden i hornhinnans celler dagtid.
  • En kontaktlins kan minska besvär med värk och obehag.
  • Om synnedsättningen påverkar dagliga aktiviteter kan operation med hornhinnetransplantation bli rekommenderat

Blir jag synskadade?

Nej. Det kan ta 10-20 år och ibland längre för Fuchs dystrofi att utvecklas från tidigt till sent stadium. Synnedsättning kan behandlas framgångsrikt med transplantation av hornhinna. Lyckligtvis ger Fuchs dystrofi sällan så uttalad funktionspåverkan att transplantation blir nödvändig.